لینک مستقیم(نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه)

نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه|34015449|lox34015449|نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قروه,دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان قروه,نقشه کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی, لایه GIS کاربری اراضی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه را مشاهده می نمایید.

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قروه (واقع در استان کردستان).مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree